Sain Track Licensing logo
rhestr arddulliau

Trwyddedu Traciau Sain

Cannoedd o draciau poblogaidd o bob math – yn cynnwys roc, pop, clasurol, crefyddol, gwerin, jazz, caneuon sioe ayb.

Am gerddoriaeth ar gyfer ffilm, teledu, hysbysebion neu gynnwys cerddorol ar gyfer y we, mae safle Trwyddedu Traciau Sain yn cynnig dewis helaeth.

Am unrhyw ymholiad ynglyn â thrwyddedu traciau, cysylltwch â Gwenan Gibbard: gwenan@sainwales.com

www.sainwales.com

Sain, Canolfan Sain, Llandwrog, Caernarfon, Gwynedd LL54 5TG

Ffôn : 01286 831 111 Ffacs : 01286 831 497

gwenan@sainwales.com